سنسورهای هوشمند 06 سپتامبر 2015

سنسورهای هوشمند

سنسورهای هوشمند

سنسورهای تشخیص حرکت که در مدیریت سیستم روشنایی، سیستم امنیتی هوشمند و کنترل دیگر تجهیزات مرتبط با تردد و حرکت سنسور ۱۰ کاره با قابلیت هایی چون تشخیص حرکت، تشخیص میزان نور، حرارت سنج، فرستنده و گیرنده امواج مادون قرمز، دو پورت no/nc، دارای ۳۲ لایه حافظه منطق پذیر و … که برای کنترل تجهیزات ریموت دار منزل مورد استفاده قرار می گیرد و در سیستم هوشمند کاربرد فراوانی دارد.

 

    PIR Motion sensor (TIS-PIR-CM)

The TIS-PIR-CM is a ceiling mount Passive infrared motion sensor that afford a convenience and saving energy.
it is recommended to install TIS-PIR-CM in each allay, WC, Kitchen to give the maximum of saving energy.

TIS-PIR-CM features:
– PIR Motion sensor , with 360 detected angle lens of 5 diameter .
– Digital sensitivity adjustment.
– anti false alarm detection.
– easy installation mechanism.
– work with TIS bus protocol.

TIS-Sensor-PIR Data Sheet

 

 

   Energy Servant 10F (ES-10F-CM)

The ES-10F-CM s a ceiling mount controller that afford a convenience and saving energy.
it is recommended to install ES-10F-CM in each room to give the maximum of saving energy .
ES-10F-CM has 10 functions  that help in saving energy and other necessary home automation functions

 

 

TIS-Energy-servent10f Data Sheet

 

سنسور no/ncکه در سیستم امنیتی ساختمان و جهت هوشمندسازی کلیدهای سنتی ساختمان هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

   TIS 4 Dry inputs (TIS-4Z-IN)

The TIS-4Z-IN is a 4 zones Dry input contacts to sense any digital inputs, used to connect to any normal lighting switch to control lighting, also used for security and saving energy connected to the security PIR, also can be used for some BMS solutions using TIS Protocol.
 

TIS-4-zone-input Data Sheet

 

محصولات مرتبط