سیستم سرمایش و گرمایش هوشمند

سیستم سرمایش- گرمایش هوشمند

 

 منزل شما می تواند گرما یا سرما را احساس كند و دمای مناسب شما را تنظیم كند . سیستم می تواند HVAC  را در زمان خاصی كه شما می خواهید بیدار شوید  خاموش كند و درجه حرارت اتاق را در دمایی كه شما می خواهید نگه دارد و یا سیستم تهویه اتاقی را كه در آن رفت وآمد نباشد   خاموش كند و  با چك كردن  دما  و نگه داشتن دما  در درجه  حرارت مناسب و مورد نظر باعث كم كردن اتلاف انرژی شود . سیستم ‌HVAC  هوشمند  می تواند كلیه اتاقها  وسالنها و كل خانه  و یا  مجتمع را به صورت اتوماتیك و طبق برنامه ریزی انجام شده كنترل ، خاموش و یا روشن كند.

همچنین برنامه ریزی روی دمای منزلتان، برای همه روزهای هفته امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه پیش از رسیدن به منزل و ویلا، از طریق اینترنت و موبایل می توانید سیستم های سرمایشی گرمایشی را فعال نمایید.

 

  G4 ارومیه  

Smart home Iran HVAC Air condition control, FCU, VAV, AHU, IR control

Turning Off Air –conditioning at vacant areas, having AC off automatically at a desired room temperature, monitoring and maintaining filter cleanliness status are factors that help decrease energy wastage.

With SBUS Systems Your home will sense the heat or coolness needed and give you just the right atmosphere.

 It will make sure to switch off your AC just in time for you to wake up and maintain the desired temperature level you want for your room, and will shut off the moment the room is vacant.

HVAC_G4 Data Sheet