سیستم امنیتی هوشمند

سیستم امنیتی هوشمند  ساختمان

 

امکان نظارت به وسیله دوربین ها برای محیط داخل و خارج و ضبط تصاویر برای افراد خانواده یا نگهبان در روز و شب . Access كـنترل ها برای ورودی ها از ویژگی هایی هستند كه در حفاظت و استفاده راحت نیاز هر خانه ای می باشد. آژیر ها و فلشرها یا اعلان خبرهای امنیتی اشتباه و ایجاد آژیرهای خطا برای ما دردسرساز هستند ، فقط Smart Home  می تواند برای شما خط های دفاعی متفاوت را درسیستم امنیتی فراهم كند. سیستمهای امنیتی در كنار سیستمهای حفاظتی شامل اعلام حریق ، اعلام نشتی گاز در محافظت از خانه شما  كمك بسیاری به شما می كند آنطور كه این سیستم ها در كنار یكدیگر و با هم كار می كنند .این سیستم ها خانه شما را در برابر نشت گاز و آتش سوزی با استفاده از شیر كنترلی گاز و آلارم اعلان وجود گاز حفاظت می كند.

با استفاده از سنسورهای حرکتی، می‌توانید سیستم امنیتی منزلتان را تقویت نمایید. یکپارچگی سیستم امنیتی با سایر بخش ها قابلیت های بیشتری به آن خواهد بخشید. برای مثال هنگام تشخیص ورود یک فرد ناشناس از طریق سنسور حرکتی، به جز صدای آژیر رایج، کلیه چراغهای منزل می توانند روشن و خاموش گردند.

 

   

Automation Module:

Automation Module (240 tables, Each Table of 4 programmable Logic Lines) = 960 Line of Logics Each Module for Advanced Automation Using simplified (and, Or, Nand, Nor, with 255 Flags) Has Built in Time clock broadcast, Pray

Logic(Data Sheet)

   

Automation Module:

Automation Module (240 tables, Each Table of 4 programmable Logic Lines) = 960 Line of Logics Each Module for Advanced Automation Using simplified (and, Or, Nand, Nor, with 255 Flags) Has Built in Time clock broadcast, Pray

 

Security(Data Sheet)