ماژول SMS هوشمند

ماژول sms خانه هوشمند

-این دستگاه قابلیت ارسال و دریافت اس ام اس را دارا می باشد و برای اجرای دستورات ار خارج ار خانه به صورت ارسال اس ام اس از موبایل به ساختمان هوشمند و همچنین جهت اطلاع رسانی اتفاقات ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

-می توان از طریق اس ام اس تمامی تجهیزات الکتریکی متصل به سیستم هوشمند را کنترل نمود.

-این ماژول قابلیت ارسال ۹۹ sms مختلف به چندین شماره را دارا می باشد

   

DIN-Rail Mount, SMS Module:

DIN-Rail Mount, SMS Module. With Ethernet TCPIP, BUS Bridging, and GSM Card Slot (receive up to 99 SMS massages and Transmit up to 24 Massages) for Problems reporting, security alerts, Safety Problems, and Any Automation Nee