کنترل هوشمند روشنایی

كنترل هوشمند روشنایی

 – تنظیم روشنائی  بر اساس میزان تردد و  نور محیط یا بر اساس برنامه های از پیش تریف شده

 –  تنظیم هوشمند روشنایی در زمان های تعریف شده یا بر اساس روز و شب

 – قابلیت دیم کردن روشنایی ساختمان به صورت دستی و هوشمند

 – اجرای ستاریوی شبیه ساز حضور در منزل جهت جلوگیری از سرقت

 – کنترل از راه دور و خارج از ساختمان کلیه روشنایی های ساختمان توسط موبایل یا اینترنت

 – کنترل روشنایی در داخل ساختمان توسط تبلت های لمسی، موبایل، ریموت و کلیدهای هوشمند

 – اجرای انواع سناریوهای مختلف همچون سناریو مهمان، استراحت، خواب و غیره با توجه به میزان روشنایی مورد نیاز در ساختمان

کنترل هوشمند روشنایی توسط رله های هوشمند S-bus صورت می گیرد که در زیر معرفی شده است.

 

 

   

TIS Valve and Lighting Controller (VLC-12CH-10A)

Give your home something to TIS about…
The VLC-12CH-10A is a valve , lighting and shutter controller that supports 12 independent channels of 10A Relay, it can be Programmed manually for lighting channels, or by PC for advanced scene .Other features:
– include 12 built in scenes and sequences,
– LED for network life indicators .
– can be used to control 4 different Valve Fan speed.
– can be used to control 6 different shutters or Motors.
– Working with TIS bus Protoco

 

TIS-Relay-12Ch10A

   

 TIS Relay 8 Lighting Channel (RLY-8ch-16A)

RLY-8ch-16A controller, control the lighting channel for each CH 16A, it used for high load circuit. it can be Programmed manually for lighting channels, or by PC for advanced scene . also it has access hole for its mechanical relay to switch on each channel by hand in case of emergency network failure,Other features:
– include 8 built in scenes and sequences,
– LED for network life indicators .
– can be used to control 4 different shutters or Motors .
– Working with TIS bus Protocol

TIS-Relay-8ch16A

   

TIS Dimmer 6 channels 2 Amp (DIM-6CH-2A)

Give your home something to TIS about…
The DIM-6ch-2A is a leading edge Dimmer.
It consist of 6 independent Channels which can control 2A lighting Load. It can be Programmed manually for lighting channels, or by PC for advanced scene.Other features:
– include 6 built in scenes and sequences,
– LED for network life indicators .
– over current Protection
– Over heat Protection
-Over load Protection
– Working with TIS bus Protocol

TIS-Dimmer-6ch2A

   

TIS Dimmer 4 channels 3 Amp (DIM-4CH-3A)

Give your home something to TIS about…
The DIM-4CH-3A is a leading edge Dimmer.
It consist of 4 independent Channels whitch can control 3A lighting load. It can be programmed manually for lighting channels, or by PC for advanced scene.Other features:
– include 4 built in scenes and sequences,
– LED for network life indicators .
– Over current Protection ..\..\..\TIS-datasheet\TIS-Dimmer-4ch3A.pdf
– Over heat Protection
– Over load Protection
– Working with TIS bus Protocol

TIS-Dimmer-4ch3A

   

 TIS Dimmer 2 channels 8 Amp (DIM-2CH-8A)

 

Give your home something to TIS about…
The DIM-2CH-10A is a leading edge Dimmer.
It consist of 2 independent Channels that can control 10 A lighting load. It can be programmed manually for lighting channels, or by PC for advanced scene.Other features:
– include 2 built in scenes and sequences,
– LED for network life indicators .
– Over current Protection
– Over heat Protection
– Over load Protection
– Working with TIS bus Protocol