پرده برقی هوشمند

کنترل پرده برقی هوشمند و دستی

 با كنترل باز و بسته كردن پرده ها به وسیله موتورها بیشترین فایده و استفاده را از نور طبیعی می برید . پرده  اتوماتیك و باز كن پنجره میتواند كمك كند كه شما خانه ای راحت تر برای زندگی داشته باشید . باز كننده پنجره اتوماتیك به این معنی می باشد كه شما می توانید به وسیله ریموت كنترل قبل از ترك منزل پنجره را ببندید.

راحتی در استفاده از سیستم های پروژكتور در سالن ها و مكان های خاص به صورت اتوماتیك كه پروژكتور از سقف پائین آمده شروع به نمایش میكند و پس از اتمام به صورت خودكار جمع می شود.

با موتوری كردن درهای ورودی شما می توانید به راحتی درها را برای مهمان ها باز كنید . وقتی كه شما به خانه برمی گردید درهای اصلی و درب گاراژ به وسیله فشردن یك دكمه روی ریموت كنترل باز شده و یا اینكه با تشخیص كارت یا تگ RFID  نصب شده بر روی ماشین شما در را به صورت اتوماتیك باز كند.

 

MOTOR CONTROL

 

Motorized Curtain with Clutch, Integrateable – CSS-C3-WL

Curtain Motor Set: inclusive of 3 Meters Rods with Runners & Fasteners, Motor, IR Remote control, Timer controller and scheduler, Clutch for hand operation (manual opening), Integration NO/NC ports, IR; P.Supply

 

Motorized Roller Drape, Integrateable – CSS-D2-WL

Roller Motor Set: inclusive of 2 Meters Rod with Holder & Fasteners, Tabular Motor, IR Remote control, controller, Integration NO/NC ports, IR; P.Supply

   

Motorized Vertical Blinds, Integrateable – CSS-V2-WL

Blinds Motor Set: inclusive of 2 Meters Rods with Runners & Fasteners, Motor, IR Remote control, controller, Integration NO/NC ports, IR; P.Supply

   

 Motorized Horizontal Blinds, Integrateable – CSS-H1-WL

Blinds Motor Set: inclusive of 1 Meter Rods with Runners & Fasteners, Motor, IR Remote control, controller, Integration NO/NC ports, IR; P.Supply