خدمات پس از فروش

شرکت رهام متعهد میگردد با توجه به خط مشی شرکت در راستای تکریم مشتری خدمات ارزنده ای در خصوص خدمات پس از فروش در اختیار مشتریان قرار دهد.