پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

thum-c008aba81e609246601-DSC_0009

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و همچنین اولین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی نوین ساختمان از یکشنبه ۹۴/۰۸/۱۸ لغایت چهارشنبه ۹۴/۸/۲۰ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

منبع سایت شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران

thum-b279a917c0b8c721157-75